เกี่ยวกับเรา

 
 
 
บริษัท ภาคภูมิโปรเฟสชั่นนัล โปรดักส์ จำกัด 
  • จำหน่ายเครื่องสำรองไฟฟ้าอัตโนมัติ
  • เครื่องแปลงความถี่
  • เครื่องปรับอากาศสำหรับห้องคอมพิวเตอร์
  • เครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล
  • ระบบโซลาร์เซลล์
  • แบตเตอรี่และเครื่องปรับระดับแรงดันอัตโนมัติ
 
 
 
Visitors: 6,686