Line Interactive UPS

 

เครื่องสำรองไฟฟ้า แบบ Line Interactive UPS มีชื่อเรียกเป็นทางการว่า VI (Voltage Independent) คือ เครื่องสำรองไฟฟ้าประเภทหนึ่ง ซึ่งมีหลักการทำงานโดยในสภาวะปกติ โหลดจะใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งจ่ายไฟฟ้าหลัก และมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าตก (Under voltage) แรงดันไฟฟ้าเกิน (Over Voltage) ด้วยฟังก์ชั่นพิเศษคือ AVR (Automatic Voltage Regulator) หรือเครื่องรักษาระดับแรงดันไฟฟ้า voltage stabilizer เมื่อระบบไฟฟ้าดับ ตัวโหลดก็จะใช้ไฟฟ้าที่ได้จากเครื่องแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง (UPS) ซึ่งผลิดไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ Battery โดยไม่เกิดการขัดจังหวะ

 

Visitors: 6,687